magazin_reklame_kaders
DISCLAIMER

Magazin zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk
is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen
aan wettelijke eisen.

Indien Magazin jouw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden
die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met
je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe
doeleinden. Wij zullen je in dat geval informeren over de wijzigingen
en je in staat stellen deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de
bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens
die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
contact met ons opnemen via e-mail naar info@magazin-online.be.

 Verder
 Terug
magazin_reklame_kaders
magazin_reklame_kaders
magazin_reklame_kaders
 Home     Affiliate Login     Disclaimer     Prospectie & Controle   
web counter