magazin_reklame_kaders
DISCLAIMER

Disclaimer/Privacyverklaring

Belangrijke informatie voor onze klanten Dit is de website van Magazin BVBA.

Disclaimer

Op onze website word je algemene informatie aangeboden over de diensten
en producten die door Magazin worden aangeboden en daarmee verband houdende
onderwerpen. Hoewel Magazin de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website
verstrekte informatie, kan Magazin niet garanderen dat deze informatie altijd
volledig juist, compleet en actueel is. Magazin aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van,
het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze
website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Magazin sprake is van
opzet of grove nalatigheid.
Magazin kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of
onderbrekingen bij het gebruik onze website of vertraging in het verstrekken
van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Magazin
geen aansprakelijkheid.
Magazin is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke
gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Magazin.

Privacyverklaring/Privacybeleid

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt
verstrekt aan Magazin. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend
gebruiken met jouw toestemming.

 Verder
magazin_reklame_kaders
magazin_reklame_kaders
magazin_reklame_kaders
 Home     Affiliate Login     Disclaimer     Prospectie & Controle   
web counter